BESTUUR ZZPMO

Het bestuur van ZZPMO wordt gevormd door:

Dirk Huckriede (voorzitter)
Harry Bijl (secretaris)
Ria van Miltenburg (penningmeester)
Diana Verburg

(zie de ledenlijst voor hun bereikbaarheid)