ROM

Beste bestuurders,

Op woensdag 29 april wordt door het ministerie van Economische zaken de Corona Overbruggingsregeling (COL-regeling) open gesteld. Deze steunregeling is speciaal bedoeld voor ondernemingen in de start-up of scale-up fase en innovatief MKB dat moeilijk toegang heeft tot andere ondersteuningsmaatregelen.

Het centrale loket waar ondernemers hun aanvraag moeten indienen is TechLeap.nl. Vanuit dit loket worden de aanvragen over het land verdeeld.

Aan de ROM’s in het land is gevraagd om de uitvoering van de regeling ter hand te nemen. Omdat we binnen onze regio nog (net) geen ROM hebben wordt de regeling uitgevoerd door de Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht b.v. Onder deze entiteit is naar aanleiding van twee spoedoverleggen met de toekomstig aandeelhouders ROM, afgelopen weken een uitvoeringsorganisatie opgebouwd die de ingediende aanvragen behandelt en verwerkt. Hierin werken regionale partners samen om de regeling succesvol uit te voeren. Voor de Regio Utrecht is een bedrag van € 9,3 mio beschikbaar. Wij zullen in een zorgvuldig proces proberen zoveel mogelijk ondernemers te helpen. De harde criteria zijn in samenspraak tussen de ROM’s, het ministerie van EZK, InvestNL en TechLeap tot stand gekomen. De zachte criteria vragen ons vooral te kijken naar de levensvatbaarheid van de aanvragen voor, tijdens en na de corona crisis.

Met deze regeling hebben we in aansluiting op het Ureca-loket voor de eerstelijns hulpvragen van bedrijven in de regio en een voucherregeling die momenteel wordt uitgewerkt voor verdiepende vragen, straks ook een financieel instrument voor een categorie ondernemers die nu buiten de bestaande regelingen valt en cruciaal is voor de innovatiekracht en het toekomstig verdienvermogen van Nederland.  

Gezien de lopende voorhang procedure bij de tweede kamer is nadrukkelijk gevraagd om nog niet vanuit de ROM te communiceren. In onze regio is afgesproken om de communicatie via het Ureca portaal van de EBU en via regionale partners te laten verlopen. Hierbij is van belang dat bedrijven die in de doelgroep vallen en een aanvraag overwegen worden verwezen naar het landelijke loket van Techleap.

Voor vragen over de regeling verwijzen wij de doelgroep naar:

In de communicatie verwijzen we primair naar:

https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/ voor algemene inhoudelijke info.

https://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal/ voor het doen van online aanvragen vanaf woensdag 29 april om 9 uur.

 

Vertrouwend u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik,

 

Nathal van Rijn

Kwartiermaker

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van de Regio Utrecht

Telefoon: +31 (0)85 022 13 44

Mobiel: +31 (0)6 53 130 339

Europalaan 400-8

3526 KS Utrecht

www.romregioutrecht.nl